IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Remont chodnika na drodze osiedlowej od ul. Piłsudskiego do ul. Orląt Lwowskich

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI50

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 844/215, 844/221, 844/287, 844/286, 844/280, 844/290

KOSZT ZADANIA :
407332.16

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada kompleksową przebudowę chodnika wraz z wymianą krawężników drogowych na drodze osiedlowej będącej pod zarządem miasta Kielce. Obecny stan chodnika jest tragiczny, nawierzchnia wykonana z betonowych płyt chodnikowych pamięta jeszcze czasy, kiedy osiedle powstawało. Wymiana nawierzchni na kostkę brukową z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników, poprawi także wizerunek tej części osiedla. Dopełnieniem będzie wymiana 12 szt. źródeł światła na nowoczesne typu LED, wraz ze słupami oświetlenia ulicznego.


ZAŁĄCZNIK : mapa.pdf