IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Remont nawierzchni drogi osiedlowej od ul. Piłsudskiego do ul. Orląt Lwowskich

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI37

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 844/215, 844/221, 844/287, 844/286, 844/280, 844/290

KOSZT ZADANIA :
1669161.67

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada wymianę nawierzchni na drodze osiedlowej od ul. Piłsudskiego do ul. Orląt Lwowskich będącej pod zarządem miasta Kielce. Obecny stan nawierzchni drogi jest tragiczny, w okresach jesienno-zimowych konieczne jest systematyczne łatanie nowo powstałych dziur, co w konsekwencji staje się mało opłacalne. Ponadto liczne zgłoszenia użytkowników drogi, co do uszkodzeń poruszających się samochodów czynią tą inwestycję konieczną. Wymiana nawierzchni asfaltowej oraz montaż progów zwalniających z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników, poprawi także wizerunek tej części osiedla.


ZAŁĄCZNIK : mapa1.pdf