IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych do 10 ogólnodostępnych stanowisk w pobliżu budynku nr 36.

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI56

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ.EWID. NR 894/169, 894/168

KOSZT ZADANIA :
83000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada budowę zatoki parkingowej do 10 miejsc postojowych ogólnodostępnych równoległych do ul. Piłsudskiego. Projektowane miejsca zlokalizowane są wzdłuż ul. J. Piłsudskiego w sąsiedztwie zabudowy budynkami wielorodzinnymi – wieżowcami. Z uwagi na ogromną ilość mieszkańców w tym rejonie, a co za tym idzie dużą liczbą posiadanych przez nich samochodów, tereny inwestycyjne spółdzielni są znacznie ograniczone. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na dodatkowe miejsca postojowe, budowa zatoki w tym rejonie jest wręcz niezbędna.


ZAŁĄCZNIK : mapa.pdf