IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa placu zabaw przy SP nr 9

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI23

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
działka nr 628/7 ul. Dygasińskiego 6

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców pragniemy zagospodarować teren zielony przed Szkołą Podstawową nr 9 . Z placu zabaw będą mogły korzystać dzieci z Baranówka i Bawinka. Będzie to również miejsce spotkań tej społeczności. Na placu zabaw konieczne będzie wybudowanie ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od boiska. Na terenie placu zabaw proponujemy rozmieścić szereg wielofunkcyjnych urządzeń np. piaskownica, huśtawki, zjeżdzalnie, karuzele, nawierzchnie bezpieczną dla dzieci( poliuretanową lub gumową). Nowoczesny i wielofunkcyjny plac zabaw będzie służył nie tylko ucznią Szkoły tawowej nr 9, ale i innym, którzy będą chcieli aktywnie spędzić czas.