IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI46

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
1365/4, 1365/6 obręb 0009 ul Jagiellońska 4, 25-613 Kielce

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
W dzisiejszych czasach ludzie mało się ruszają i rośnie wskaźnik otyłości u dzieci i młodzieży. Dlatego, istnieje potrzeba otwierania coraz to nowych ogólnodostępnych i bezpłatnych obiektów, gdzie będzie można zadbać o swoje zdrowie. Powstanie siłowni zewnętrznej wraz ze strefą Street Workout pozwoli mieszkańcom Kielc na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz przyczyni się do poprawy ich kondycji i samopoczucia.Plac będzie dostępny dla mieszkańców Kielc w godzinach od 6-22 oraz dla uczniów III L. O. w godzinach pracy szkoły. Na siłowni będą urządzenia z których będą mogli skorzystać zarówno dzieci jak i dorośli w każdym wieku. Zakres: Wykonanie siłowni składającej się z 12 urządzeń wraz z nawierzchnią pod urządzeniami, ławeczkami na odpoczynek, koszem na śmieci, regulaminem oraz stojakiem na rowery (ilość urządzeń może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania, które mogą powstać na etapie prac projektowych np.: odległości od instalacji zewnętrznej, kolizja z drzewami )