IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI21

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Skwer im. E. Niziurskiego, bepośrednio przy parkingu samochodowym [ 10123; 1/22]

KOSZT ZADANIA :
139300.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Pomysł budowy toru zakłada wykonanie zamkniętego układu chodnika w kształcie prostokąta o wymiarach 40 na 20 metrów. N chodniku muszą być zainstalowane obiekty występujące na stałe w przestrzeni miejskiej a stanowiące jednocześnie przeszkody dla osób poruszających się na wózkach. W ciągu chodnika powinna znaleźć się pochylnia z barierkami zakończona kilkoma schodami i schodami platformowymi z barierkami. Sam chodnik powinien być podzielony na sekcje oddzielone od siebie krawężnikiem [ trotuar - jezdnia ] oraz poszczególne sekcje chodnika powinny być wykonane z różnorodnych typów nawierzchni takich ja np. kostka brukowa, piasek, żwir, nawierzchnia imitująca alejkę z wystającymi korzeniami drzew. Uważam, że takie miejsce w którym można indywidualnie z opiekunem lub w formie zorganizowanej pokazać i nauczyć w jaki sposób osoby poruszające się na wózkach samodzielnie lub razem z osobami im towarzyszącymi pomoże i ułatwi pokonywanie przeszkód z którymi te osoby spotykają się codziennie.


ZAŁĄCZNIK : 201908201039.pdf