IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wspomnienia na 100-ą rocznicę urodzin Karola Wojtyły (Dziś Św. Jana Pawła II)

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N55

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Rynek w Kielcach

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Rok 2020 to rok szczególny dla Polaków to rok setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka Słowianina. To okazja do podziękowania Bogu za ten dar – dar Św. Jana Pawła II. Jako wyróżniony lider aktywności obywatelskiej w roku 2013 i nominowany w 2018 do tytułu osobowości – przedstawiam projekt uhonorowania tego Wielkiego Polaka. Przypomną historię życia Karola Wojtyły:
• 18.05.1920 – narodziny w Wadowicach
• 20.06.1920 – chrzest w Wadowicach
• 16.10.1978 – wybór na Papieża
• 01.05.2011 – beatyfikacja przez Ojca Św. Benedykta XVI w Rzymie
• 27.04.2014 – kanonizowany przez Ojca Św. Franciszka w Rzymie.
Proponuję:
1. Zorganizowanie Wieczernicy-majówki 18.05.2020 na Rynku z interesującym programem wspomnień, śpiewu, sportu,
2. 16.10.2020 wyjazd – pielgrzymka dziękczynna do Wadowic (min. 1 autokar) z przekazaniem hasła „Ruch Rzeźbi Umysł Serce i Ciało”, hasło Jana Pawła II, ale mające swój rodowód też w Kielcach.

Dodatkowe informacje:
Chęć uhonorowania przez Kielczan Karola Wojtyłę (dziś Św. Jana Pawła II) nie powinna polegać dyskusji. To on w 1991 roku gościł w Kielcach przekazując papieskie błogosławieństwo. Koronował w Katedrze obraz Matki Boskiej Łaskawej. Jest Honorowym Obywatelem Kielc. Szczegółową motywację do projektu podaję niżej: Zaczęło się to w czerwcu 2012 r. w Zamościu. Na Międzynarodowym Sympozjum „Sport dla wszystkich strategią jutra”, zabrałem głos promując hasło „ Ruch rzeźbi umysł” - hasło wybrane przez Jana Pawła II w 2002 roku w ramach Konkursu zorganizowanego w Watykanie na rzecz powołanego Departamentu Sportu. Odnosząc się do tego wydarzenia zaproponowałem rozwinięcie tego hasła na „Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało”. Propozycja została przyjęta, a w nagrodę Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich – organizator Sympozjum, zaproponowała zorganizowanie podsumowania finału Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na Ziemi Świętokrzyskiej. Imprezą kierowałem i odbyła się ona w dniach 14 i 15.09.2012 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny. Tutaj ponad 100 gmin z całego kraju odbierając puchary i dyplomy, z aplauzem przyjęło hasło „Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało”. Hasło, które jest rodem z Watykanu i Kielc. Dlatego pragnę na spotkaniu 18.05.2020 r. o tym wszystkim przekazać społeczeństwu Kielc i aby to hasło promieniowało na całą Polskę i cały świat. Folder promujący hasło Jana Pawła II „Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało” Od morza do Tatr przez 3 miasta, których Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem. Miasta te to Koszalin, Kielce i Kraków.