IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Mały ogród botaniczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI69

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Zgoda 31 25-378 Kielce , obręb 10124, nr działki 40/11

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Mały ogród botaniczny to projekt mający na celu zagospodarowanie terenu przy ZSZ nr 1 w Kielcach przez nasadzenia roślinne, małą architekturę, ścieżki ogrodowe oraz zaplecze techniczne. Na terenie małego ogrodu znajdować się będzie altana , które ma pełnić miejsce spotkań rodzinnych, rówieśniczych mieszkańców Kielc. Nasza placówka sąsiaduje z ciągle rozwijającą się infrastrukturą mieszkaniową - Osiedle Legionów, budowa nowych bloków na ul Zgody. W tym roku rozpoczęła się na terenie naszej placówki realizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego , mały ogród botaniczny będzie stanowił dopełnienie wizerunkowe powstającej inwestycji. Dzięki temu projektowi Mieszkańcy Kielc i młodzież naszej szkoły zyskają atrakcyjny obszar rekrezcyjno-wypoczynkowy.