IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Parking dla rodziców i mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców przy ul. Malików 3

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI58

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Nr 720/3 i 721 -8 miejsc postojowych

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Przedszkole Samorządowe nr 18 znajduje się przy ul. Malików 3. Nie posiada żadnego dojazdu, dzieci przyprowadzane do przedszkola wysadzane są na ulicy i wprowadzane do przedszkola, bądź rodzice parkują na niezagospodarowanym pasie zieleni obok placówki. Priorytetem jest wybudowanie parkingu obok przedszkola na terenie należącym do Gminy Kielce. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo przywożonych dzieci jak również innych zainteresowanych mieszkańców ulicy Malików i Piekoszowskiej.