IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Modernizacja terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI73

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul. Bolesława Chrobrego 110 nr działki 1175

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Działka na której znajduje się plac zabaw jest zlokalizowana w dzielnicy Czarnów za budynkiem przedszkolnym przy ul. Chrobrego110. Otoczona jest blokami mieszkalnymi. Teren jest ogrodzony ( bezpieczny) ale ogólnodostępny. Chętnie korzystają z niego rodzice z małymi dziećmi zamieszkujący osiedle. Jest to jedyny teren w środku osiedla na którym czas wolny spędzają mieszkańcy okolicznych bloków.
Istniejący plac zabaw jest doposażony sprzęt zapewniający rozwój ruchowy przez co jest atrakcyjny dla bawiących się na nim wychowanków przedszkola i dzieci z osiedla Czarnów.
Teren na którym znajduje się plac zabaw ze względu na jego wielkość i położenie daje duże możliwości atrakcyjnego zagospodarowania min. położenie podłoża trawiastego odpornego na intensywne użytkowanie. Przedszkole stara się jak najefektywniej współpracować z rodzicami i integrować ze społecznością lokalną poprzez różnorodne działania; uroczystości przedszkolne, pokazy straży pożarnej, pokazy udzielania pierwszej pomocy, akcje związane z ekologią zbiórki surowców wtórnych, czy karmy dla zwierząt, itp. Wiele ze wspomnianych działań organizowana jest właśnie na placu przedszkolnym.
Dzięki nowoczesnemu zagospodarowaniu plac będzie dawał więcej możliwości jego efektywnego korzystania przez dzieci z przedszkola jak i mieszkańców osiedla, z tylu budynku przedszkolnego znajdują się trzy wnęki tworząc miejsce do zorganizowania atrakcyjnych tarasów wyposażonych w ławeczki, stoliki służące do odpoczynku i zabawy. Wpłynie to pozytywnie na rozwój psychofizyczny wychowanków, atrakcyjność otoczenia i estetykę infrastruktury. Pragniemy aby teren placu stał się miejscem przyjaznym również dla społeczności lokalnej, a szczególnie dla rodziców z małymi dziećmi.