IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Oświetlenie Krzyża Powstańczego na Bruszni w Białogonie

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI86

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Oświetlenie Krzyża Powstańczego na Bruszni w Białogonie według wykonanego w ubiegłym roku projektu budowlanego wykonawczego w rejonie ul. Białogońskiej dz.5,95/3,95/4,95/5,96/2,97,883,886 obręb 0020,00140.

KOSZT ZADANIA :
140000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Celem budowy oświetlenia było i jest wyeksponowanie konturów Krzyża dumnie górującego od ponad 100 lat nad koronami otaczającego Go lasu w godzinach nocnych. Będzie to trwały i charakterystyczny element wynurzający się z leśnego wzgórza i prze kolejne jubileusze będzie upamiętniał to miejsce spotkania powstańców styczniowych w 1863 roku. Będzie kolejną atrakcją turystyczna na czerwonym szlaku Karczówka – Chęciny na którym znajduje Krzyż. Będzie stanowił dla wjeżdżających i wyjeżdzających w kierunku Krakowa czy Częstochowy charakterystyczny punkt odniesienia miejsca.