IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI63

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, ul. Zgoda 31 25-378 kielce obręb 10124 działka nr 40/11 40/7 40/6

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.Obiekt przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.Projekt ma na celu aktywizacje społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna,rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem,jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży , dorosłych,i osób w wieku emerytalnym,jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.Budowa siłowni jest na tyle trafnym pomysłem , gdyż w tej dzielnicy miasta, gdzie jest dużo nowo powstałych osiedli nie ma takiej atrakcji ,mającej na celu podniesienie kultury fizycznej.Po budowie siłowni nie będzie potrzeby generowania kosztów utrzymania, a administrowanie terenu przez ZSZ nr 1 w Kielcach i zamknięcie obiektu w godzinach nocnych sprzyjać będzie poszanowaniu urządzeń.