IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Giserskiej w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI12

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
działka 471/1, skrzyżowanie ulic Giserska i ul. Giętkówka

KOSZT ZADANIA :
70000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Z placu zabaw przy SP 20 aktualnie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Kielc. Brak ogrodzenia tego terenu ma jednak destrukcyjny wpływa na poziom czystości i bezpieczeństwa na w/w obiekcie. Ogrodzenie placu zabaw wpłynie bezpośrednio na podniesienie atrakcyjności miejsca, zwiększy poczucie bezpieczeństwa, zapobiegnie wybrykom chuligańskim na tym terenie co jednoznacznie poprawi jego dostępność dla mieszkańców.

Dodatkowe informacje:
200 metrów ogrodzenia panelowego na słupkach metalowych, ocynkowane, 2 furtki, 123 cm wysokości, szerokość jednego panelu 250 cm, podmurówka z płyty betonowej 250x30.