IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Dron antysmogowy

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI53

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujacych

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Pomiary zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym wpłyną pozytywnie na jakość powietrza w Kielcach. Zdyscyplinują osoby spalające odpady w piecach. Obawa przed niespodziewaną "wizytą " strażników miejskich spowoduje ograniczenie problemu.