IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Zorganizowanie Światowego Dnia Nerek

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N20

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Konferencja całodzienna w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Plakaty i ulotki w całym mieście.

KOSZT ZADANIA :
15000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Co roku od 2006 r. w połowie marca obchodzony jest Światowy Dzień Nerek. Tym wydarzeniem chcę zwrócić uwagę mieszkańcom Kielc na powszechny problem występowania przewlekłej choroby nerek.
Według danych statystycznych blisko 5 mln ludzi w Polsce zmaga się z chorobą nerek, a ponad 20 tys. pacjentów żyje dzięki dializom, 10 tys. funkcjonuje z przeszczepioną nerką. Im wcześniejsza diagnoza tym większa szansa wyleczenia, bo nerki nie bolą.
Dlatego profilaktyka przede wszystkim poprzez zwiększenie świadomości wykonywania badań w kierunku chorób nerek. Profilaktyka która zdecydowanie jest tańsza niż dializa czy przeszczep nerki. Rozpowszechnienie informacji o tym wydarzeniu będzie poprzez plakaty i ulotki w mieście i różnych środowiskach.
Światowy Dzień Nerek to całodniowa konferencja oraz odczyty z prezentacją prowadzone przez najlepszych nefrologów i transplantologów. To działanie promocyjno-oświatowe które polegać będzie na przeprowadzeniu odczytów, konferencji oraz akcji edukacyjnych celem podniesienia wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne.