IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Piknik rodzino - edukacyjny Zielony Białogon w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N83

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Skwer Brzezinki i plac przy SP 20 ul. Górników Staszicowskich 22a

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
W ramach projektu zostanie zorganizowany Piknik rodzinny dla wszystkich mieszkańców Kielc w okresie wiosenno-letnim. Piknik zostanie zakończony nocnym zwiedzaniem dzielnicy Białogon w celu rozpropagowania jego historii i rozwinięcia idei dbania o lokalne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze. Na nocne zwiedzanie przewidziane jest około 50 osób natomiast zakładamy, że w Pikniku weźmie udział 300 osób. Dotychczas na terenie Białogonu nie były podejmowane inicjatywy mające na celu dbanie o środowisko i budowanie lokalnej tożsamości. Piknik nawiązywał będzie również do tematów proekologicznych poprzez konkurs prac plastycznych i zorganizowanie zielonego patrolu.