IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Park Kielczan

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N05

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
915/11 - obszar pomiędzy Zalewem a ul. Klonową

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Podstawowym celem akcji Park Kielczan jest stworzenie cyklicznego, rodzinnego przedsięwzięcia polegającego na nasadzaniu sadzonek drzew przez świeżo upieczonych rodziców z okazji narodzin dziecka.
Każde z posadzonych drzew zostałoby opatrzone tabliczką z imieniem i datą urodzin dziecka. Akcja byłaby bezpłatna, a chętni zgłaszaliby swoje uczestnictwo przez specjalnie przygotowany elektroniczny formularz. Liczba miejsc byłaby ograniczona np. do 30 sadzących uczestników w danej edycji akcji. Przedsięwzięcie mogłoby być koordynowane przez Zieleń Miejską w Kielcach.
Przy współpracy z powyższą instytucją corocznie wybierane byłyby miejsca i data nasadzeń, liczba i rodzaje sadzonek oraz zapewniane byłoby niezbędne wyposażenie (np. łopaty, rękawiczki ochronne).
Powyższe przedsięwzięcie miałoby istotne znaczenie sentymentalne dla młodych rodziców, pozwoliłoby przy współpracy z mieszkańcami tworzyć zielone przestrzenie dla rodzinnych wycieczek w mieście, a także budziłoby świadomość ekologiczną wśród mieszkańców Kielc.
Jednocześnie powyższa akcja stanowiłaby przejaw kontynuacji wielowiekowej, polskiej tradycji sadzenia drzew z okazji narodzin dzieci. Jedynie na marginesie należałoby wskazać, iż powyższe przedsięwzięcia są od dawna organizowane np. w Krakowie czy w Gdańsku, gdzie cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem mieszkańców, oczekujących z niecierpliwością kolejnych edycji.