IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa placu treningowego z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI45

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
działki o nr. ewid. : 415/1, 415/2, 415/3 obręb 0024

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Z boiska będą korzystać:
- uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w ramach lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych
- uczniowie okolicznych szkół
- zainteresowani koszykówką mieszkańcy Kielc