IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

JASNA gra w centrum - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jasnej

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI36

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Teren Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jasnej 20/22. Działka nr 330/9, obręb 0010 na miejscu starego boiska oraz ewentualnie na działce 330/10, obręb 0010.

KOSZT ZADANIA :
800000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
W centrum Kielc brakuje otwartych boisk, gdzie osoby nie zajmujące się zawodowo sportem mogłyby aktywnie spędzić wolny czas. Tymczasem na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jasnej jest już boisko ze sztuczną nawierzchnią, ale w złym stanie technicznym i jego przebudowa jest powszechnie oczekiwana. Dlatego proponujemy budowę na jego miejscu nowego wielofunkcyjnego boiska z poliuretanu z niezbędnym wyposażeniem do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę oraz oświetleniem. Pozwoli to dzieciom, często niepełnosprawnym, które uczęszczają do tej szkoły integracyjnej, odbywać zajęcia na świeżym powietrzu w odpowiednich warunkach. Z drugiej strony, jego lokalizacja pozwalałaby na wykorzystanie nie tylko przez uczniów. To o tyle istotne, że w okolicy powstaje wiele bloków mieszkalnych, a boiska brakuje. Byłoby ono też świetnym uzupełnieniem już działającego basenu przy szkole, który również jest wykorzystywany nie tylko przez uczniów oraz proponowanego placu zabaw. Za stosunkowo niewielkie pieniądze może powstać atrakcyjny z punktu widzenia mieszkańców kompleks rekreacyjno-sportowy.