IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wydanie dwóch numerów kieleckiego magazynu kulturalnego "Projektor" w 2020 r., jako czasopisma bezpłatnego dla mieszkańców Kielc

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N66

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, ul. Zbożowa 4

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Kielecki magazyn kulturalny "Projektor" (założony w czerwcu 2013 r.), od stycznia 2014 do grudnia 2018 ukazywał się, jako czasopismo bezpłatne w formie papierowej, rozdawane w instytucjach kultury i nauki Kielc. Od stycznia 2019 dostępny jest tylko w wersji cyfrowej, która wraz z końcem roku przestanie się ukazywać. Potrzeba istnienia czasopisma kulturalnego w Kielcach - którego obecnie w formie tradycyjnej brak - jest bezdyskusyjna; magazyn "Projektor" utrwalając i recenzując najwartościowsze dokonania twórcze w Kielcach i przybliżając najciekawsze/najistotniejsze zjawiska kulturowe w Polsce i na świecie pełnił rolę wartościującą, edukacyjną i dokumentacyjną w obrębie najważniejszej i najtrwalszej z dziedzin działalności ludzkiej, jaką jest kultura. W przypadku dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego magazyn kulturalny "Projektor" będzie nadal udostępniał nieodpłatnie całe archiwum (ponad 4 tys. stron tekstu, fotografie, grafiki) mieszkańcom oraz przygotuje dwa numeru magazynu w 2020 r., które w nakładzie 500 egz. każdy zostaną bezpłatnie rozdane mieszkańcom Kielc.