IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: Tęczowe ławeczki–odpoczynek; Kosze do segregacji–dbanie o naszą planetę; Stojaki rowerowe–promocja zdrowego stylu życia; Miski z wodą dla psów–troska o najlepszego przyjaciela człowieka; Zieleń–czyste powietrze

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI22

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Lok_dz_obr: 1_979/2_10; 2_110/15 17; 3_3/3_17; 4_722/12_8; 5_239/21_15; 6_871/3_7; 7_894/493_7; 8_947/287_6; 9_130/11_5; 10_441 lub 439/2_15; 11_549/4_16; 12_403/17_10; 13_1/24, 1/14_23; 14_378/1_10; 15_73_17; 16_420/30_9; 17_616/19_10; 18_2023/4, 2023/9_7; 19_596/3_20; 20_107/20_15;

KOSZT ZADANIA :
135000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Potrzeba realizacji projektu wynika z deficytu elementów małej architektury, jakim są ławki uliczne/parkowe, a także potrzeby edukowania społeczeństwa w zakresie dbania o środowisko naturalne oraz troski o zwierzęta. Projekt przewiduje powstanie łącznie 20 miejsc wypoczynku w różnych częściach Kielc, na które będą składały się (1 komplet):
- ławka pomalowana w kolory tęczy (7 kolorów w kolejności od góry do dołu ławki: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy), aby uczynić przestrzeń publiczną bardziej kolorową - miejsce odpoczynku i spotkań towarzyskich kielczan;
- kosz do segregacji na odpady: 1. Szkło, 2. Plastik i metal, 3. Papier, 4. Odpady mieszane – nauka dbania o nasza planetę;
- stojak na rower w kształcie odwróconego „U” – promocja zdrowego stylu życia oraz ekologicznego sposobu poruszania się po mieście;
- miska z wodą przymocowana do ławki lub stojaka rowerowego dla zwierząt – troska o najlepszego przyjaciela człowieka;
- krzewy (20 szt.) wsadzone wokół miejsca wypoczynku – dbanie o czyste powietrze w Kielcach;
- drzewo (dąb, lipa, klon, buk lub grab) wsadzone w okolicach miejsca wypoczynku – „Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! (J. Kochanowski Fraszka „Na lipę”);
- wyłożenie kostką przestrzeni ok. 2,5 m kw. pod ławką oraz przy stojaku rowerowym i koszu na odpady do segregacji (projektodawcy dopuszczają umiejscowienie kosza na istniejącym chodniku).

Lokalizacje miejsc wypoczynku obejmują nie tylko parki i skwery, ale także główne ulice miasta (pasy drogowe), ponieważ mogą one być pomocne dla osób poruszających się pieszo po mieście oraz dla rowerzystów. Ławki powinny przylegać bezpośrednio do chodnika. Projektodawcy dopuszczają przesunięcie miejsc wypoczynku do 5 m względem proponowanej lokalizacji. Projekt wpłynie zatem pozytywnie na świadomość kielczan w zakresie dbania o środowisko naturalne, troski o zwierzęta oraz promowania zdrowego stylu życia (sport). Realizacja projektu uczyni także przestrzeń publiczna bardziej kolorową.
Jednostkowy budżet projektu: - zakup ławki pomalowanej w kolory tęczy wraz z montażem (wkopanie – zalecane lub montaż do kostki brukowej – niezalecane) – 1 500,00 zł
- zakup kosza na odpady do segregacji wraz z posadowieniem – 3 120,00 zł
- zakup stojaka rowerowego w kształcie odwróconego U wraz z montażem – 380,00 zł
- zakup miski na wodę dla zwierząt (m .in. psów) wraz z montażem do ławki lub stojaka rowerowego – 200,00 zł
- zakup 20 szt. krzewów wraz z wsadzeniem dookoła ławki (na powierzchni ok. 3-4 m kw.) – 460,00 zł
- zakup 1 drzewa: dąb, lipa, klon, buk lub grab wraz z wsadzeniem obok lub za ławką – 460,00 zł
- wyłożenie kostką ok. 2,5 m kw. powierzeni zajętej pod ławkę, stojak na rowery i kosz na odpady do segregacji – 380,00 zł
Razem: 6 500,00 zł - 1 komplet
Ilość miejsc wypoczynku: 20
Łączny koszt wszystkich 20 kompletów = 130 000,00 zł
Koszt dokumentacji: 5 000,00 zł
ŁĄCZNY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 135 000,00 zł


ZAŁĄCZNIK : Ławki - lokalizacje.jpg
ZAŁĄCZNIK : Ławka- przykładowa specyfikacja.pdf
ZAŁĄCZNIK : Kosz na odpady segregowane - przykładowa specyfikacja.pdf
ZAŁĄCZNIK : Stojak rowerowy - przykładowa specyfikacja.pdf
ZAŁĄCZNIK : miska-dla-psa- przykładowy wzór.jpg