IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Skwer osiedlowy

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI51

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
869/17

KOSZT ZADANIA :
250000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Wprowadzenie zieleni ( forma układu kompozycyjnego) wprowadzenie małej architektury ( koszy i ławek), wytyczenie alejek spacerowych. Nowe założenie będzie wpisywać się w charakter otoczenia, wprowadzony materiał roślinny dostosowany do warunków siedliskowych i łatwy do utrzymania (pielęgnacja). Możliwość pozostawienia istniejącej roślinności (adaptacja do nowego zagospodarowania).