IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Zakup urządzenia- butelkomat

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N67

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Wrzuca się do niego plastikowe butelki i aluminiowe puszki, w zamian dostaje się kupony, które można wymienić na bilety do kina czy na pływalnię. Ma on na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i przyczynić się do kształtowania zachowań prośrodowiskowych, poprzez m.in. wdrożenie alternatywnego systemu zbierania opakowań PET i puszek, a także do ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych poprzez promocję używania opakowań wielorazowych i biodegradowalnych. Za każdą wrzuconą butelkę czy puszkę otrzymuje się kupon o wartości 10 groszy.