IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Toaleta w Dolinie Silnicy

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI75

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Obręb 10110, działka 370

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt przewiduje budowę toalety miejskiej w Dolinie Silnicy. W tej okolicy nie ma żadnego takiego miejsca gdzie można skorzystać z toalety. Realizacja tego projektu zwiększy atrakcyjność Doliny Silnicy.