IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa chodników prowadzących do przejścia dla pieszych i przystanku komunikacji miejskiej (w miejscu przedeptów) na działkach ew. nr nr 239/30, 239/28 i 239/31 obręb 0015 miasta Kielce pomiędzy ulicą Jagiellońską a ulicą Szkolną (budynki Szkolna 34 i 32)

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI06

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. działki ew. nr nr 239/30, 238/28 i 239/31obręb 0015 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Budowa nowego chodnika w miejscu istniejących przedeptów znacząco poprawi pieszym dojście od strony ulicy Szkolnej do przejścia dla pieszych oraz przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Jagiellońskiej. Jest to bardzo popularny trakt komunikacyjny, a jego aktualny stan bardzo utrudnia poruszanie się, w szczególności ludziom starszym i z dysfunkcjami narządów ruchu. Ponadto po drugiej stronie ulicy Jagiellońskiej znajdują się przychodnie zdrowia, z usług których korzystają mieszkańcy Osiedla Jagiellońskie. Budowa nowych chodników znakomicie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się po osiedlu.