IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet, pozwalające na wyćwiczenie mechanizmów zachowań w sytuacjach zagrożenia.

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N74

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce - obręb 0021 miasta Kielce, Klub Osiedlowy „Amonit”

KOSZT ZADANIA :
14336.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet, pozwalające na wyćwiczenie mechanizmów zachowań w sytuacjach zagrożenia.