IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wybudowanie monitoringu miejskiego wzdłuż ulic Chęcińskiej, Bpa Kaczmarka i Karczówkowskiej (odcinek od ulicy Bpa Kaczmarka do ulicy Armii Krajowej).

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI49

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Chęcińskie - strefa śródmiejska miasta Kielce Obręb 0016 miasta Kielce, pas drogowy ul. Chęcińska działka nr ew. 809, pas drogowy ul. Bpa Kaczmarka działki nr ew. 690/2 i 676, pas drogowy ul. Karczówkowska działki nr ew. 622/7 i 622/4

KOSZT ZADANIA :
447332.55

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o kolejny obszar obejmujący ulice Karczówkowską, Chęcińską i Bpa Kaczmarka znakomicie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców tej gęsto zaludnionej dzielnicy oraz skuteczność działań służb porządkowych. Ulice te znajdują się w sąsiedztwie skweru im. Szarych Szeregów oraz Kadzielni, które są popularnymi miejscami wypoczynku wśród kielczan. Ponadto w tzw. „dni meczowe” i „dni koncertowe” przez te ulice przewija się cała masa uczestników tych imprez. Często są to agresywni i nietrzeźwi młodzi ludzie, którzy zaczepiają innych przechodniów i dewastują obiekty małej architektury. Dlatego też objęcie miejskim systemem monitoringu wizyjnego tego obszaru jest jak najbardziej zasadne.