IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęńcińska 33-39

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI47

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Chęcińskie - strefa śródmiejska miasta Kielce obręb 0016 miasta Kielce,działka nr 697/4

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Przedmiotowy projekt dotyczy chodnika biegnącego wzdłuż koryta rzeki Silnicy, łączącego ulicę Kaczmarka z kompleksem budynków Chęcińska 33-39 wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Chęcińskiej 24. Obecnie jest to zdewastowany i zanieczyszczony teren z bardzo nierównymi resztkami starego chodnika. Nadmieniamy, że ten chodnik jest wraz z układem wewnętrznych chodników Osiedla Chęcińskiego popularnym i uczęszczanym łącznikiem pomiędzy ulicą Kaczmarka a ulicami Krakowską (przystanek autobusowy i przejście dla pieszych na wysokości parkingu przy Kadzielni) oraz Chęcińską. Rewitalizacja winna obejmować budowę nowego chodnika wraz z oświetleniem i ławkami.