IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Polskie dziedzictwo kulturowe – odrestraurowanie zabytkowego autobusu Jelcz 120M.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Polskie dziedzictwo kulturowe – odrestraurowanie zabytkowego autobusu Jelcz 120M.

NR PROJEKTU:
7

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Projekt: -stanowi część większego zadania (Kielecka Linia Muzealna); -spowoduje powstanie korzyści majątkowej dla wnioskodawcy (zwiększy wartość Autobusu Jelcz 120M)"

PROPONOWANA LOKALIZACJA
TEREN MIASTA KIELCE.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
TEREN MIASTA KIELCE.

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
29900.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
29900.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Celelm projektu jest zachowanie nieodłącznego elelmentu każdego miasta czyli transportu publicznego, w tym przypadku polskiego dziedzictwa kultury jakim jest autobus miejski Jelcz 120M. Odrestaurowanie pojazdu przyczyni się do przybliżenia mieszkańcom miasta Kielce zagadnień związanych z komunikacją miejską. Realizacja zadania tj. wykonanie prac remontowych autobusu Jelcz 120M przyczyni się do utworzenia w mieście Kielce „Kieleckiej Linii Muzealnej” - wpłynie to również na rozwój instytucji kulturalnych oraz podniesie świadomość mieszkańców miasta Kielce w dziedzinie autobusowej części motoryzacji budowanych w Polsce autobusów marki Jelcz stanowiących niegdyś główny element kieleckiej komunikacji, co wpłynie na ochronę dziedzictwa kultury Polski. Zwiększy to również poczucie tożsamości narodowej i lokalnej identyfikacji z tradycjami narodowymi Polski, wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej polaków, zwiększenie wiedzy o potęgach motoryzacji ubiegłego wieku – polskiego autobusu Jelcz 120M.

DODATKOWE INFORMACJE:
Remont Polskiego autobusu Jelcz 120M: – wymiana podłogi wewnątrz autobusu (zakup i wymiana płyt podłogowych oraz wykładziny podłogowej), – wymiana i odmalowanie poszyć bocznych oraz tyłu pojazdu, – naprawa usterek mechanicznych autobusu, – zakup i wymiana ogumienia.