IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9

NR PROJEKTU:
19

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
działki nr 628/12 i 628/13 ul Dygasińskiego 6

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
działki nr 628/12 i 628/13 ul Dygasińskiego 6

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1800000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1015800.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców pragniemy zagospodarować teren przy Szkole Podstawowej nr 9. Z boiska sportowego będą mogły korzystać dzieci, młodzież i dorośli z Baranówka , Barwinka i okolicy. Będzie to również miejsce spotkań tej społeczności. Przy boisku konieczne będzie wybudowanie ogrodzenie oddzielającego od szkoły. Na terenie boiska planujemy zamontowanie bramek, regulaminów, koszy, ławeczek i nawierzchnię sztuczna trawa z namalowaniem linii, wraz z oświetleniem. Nowoczesne i wielofunkcyjne boisko będzie służyć nie tylko uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 ale i innym, którzy będą chcieli aktywnie spędzić czas.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców pragniemy zagospodarować teren przy Szkole Podstawowej nr 9. Z boiska sportowego będą mogły korzystać dzieci, młodzież i dorośli z Baranówka , Barwinka i okolicy. Będzie to również miejsce spotkań tej społeczności. Przy boisku konieczne będzie wybudowanie ogrodzenie oddzielającego od szkoły. Na terenie boiska planujemy zamontowanie bramek, regulaminów, koszy, ławeczek i nawierzchnię sztuczna trawa z namalowaniem linii, wraz z oświetleniem. Nowoczesne i wielofunkcyjne boisko będzie służyć nie tylko uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 ale i innym, którzy będą chcieli aktywnie spędzić czas.

DODATKOWE INFORMACJE:
Pomysł realizacji zadania jest w pełni akceptowany przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 9.