IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – projekt 1 Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – projekt 1 Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

NR PROJEKTU:
28

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 686/8, 686/13 – część nie objęta umową dzierżawy ((plac między blokami Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 686/8, 686/13 – część nie objęta umową dzierżawy ((plac między blokami Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
121750.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
121750.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się niezagospodarowany teren zielony. Jest to plac zlokalizowany między 4 blokami mieszkalnymi ale przez ten obszar przemieszczają się mieszkańcy innych bloków. Stworzenie tu mini centrum integracji będzie dedykowane szerszej społeczności niż tylko najbliższym mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla osób starszych oraz pobudzania ich aktywności. Jednocześnie zakłada włączenie elementów, które będą atrakcyjne dla dzieci i młodzieży co może pozytywnie wpłynąć na integracje międzypokoleniową. Projekt przewiduje stworzenie: • Projektu zagospodarowanie terenu • Stworzenie alejek wewnętrznych • Postawienie 6 ławek • Zakup i montaż dwóch stołów (do gry w szachy plenerowe oraz dwustanowiskowy do gry w szachy i chińczyka) - poniżej zdjęcie poglądowe • Zakup i montaż betonowego stołu do gry w pin – ponga (poniżej zdjęcie poglądowe) • Zakup i montaż 2 urządzeń siłowi zewnętrznej typu rowerek i orbitek (poniżej zdjęcia poglądowe) • Stworzenie punktu dla dzieci i młodzieży (ustawienie 2-3 trzepaków różnej wielkości, ustawienie kilku mebli miejskich, głównie ławek z palet) • Montaż piaskownicy z domkiem • Zakup i montaż 2 koszy na śmieci • Ustawienie latarni ulicznej • Ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania • Odtworzenie trawników • Urządzenie zieleni Obecnie na osiedlu Szydłówek brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Nie ma centrów integracji międzysąsiedzkiej ani nawet zbyt wielu ławek, gdzie można po prostu odpocząć. Jest to osiedle bloków z przestrzeniami między budynkami, które można zagospodarować na małe place, z ofertą rekreacyjną (głównie skierowana do starszych mieszkańców osiedla) oraz elementami zabawy i rozrywki dla dzieci i młodzieży. Małe projekty, aktywizujące lokalną społeczność mogą stać się początkiem procesu rewitalizacji osiedla Szydłówek.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się niezagospodarowany teren zielony. Jest to plac zlokalizowany między 4 blokami mieszkalnymi ale przez ten obszar przemieszczają się mieszkańcy innych bloków. Stworzenie tu mini centrum integracji będzie dedykowane szerszej społeczności niż tylko najbliższym mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla osób starszych oraz pobudzania ich aktywności. Jednocześnie zakłada włączenie elementów, które będą atrakcyjne dla dzieci i młodzieży co może pozytywnie wpłynąć na integracje międzypokoleniową.
Projekt przewiduje stworzenie:
• Projektu zagospodarowanie terenu
• Stworzenie alejek wewnętrznych
• Postawienie 6 ławek
• Zakup i montaż dwóch stołów (do gry w szachy plenerowe oraz dwustanowiskowy do gry w szachy i chińczyka) - poniżej zdjęcie poglądowe
• Zakup i montaż betonowego stołu do gry w pin – ponga (poniżej zdjęcie poglądowe)
• Zakup i montaż 2 urządzeń siłowi zewnętrznej typu rowerek i orbitek (poniżej zdjęcia poglądowe)
• Stworzenie punktu dla dzieci i młodzieży (ustawienie 2-3 trzepaków różnej wielkości, ustawienie kilku mebli miejskich, głównie ławek z palet)
• Montaż piaskownicy z domkiem
• Zakup i montaż 2 koszy na śmieci
• Ustawienie latarni ulicznej
• Ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania
• Odtworzenie trawników
• Urządzenie zieleni
Obecnie na osiedlu Szydłówek brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Nie ma centrów integracji międzysąsiedzkiej ani nawet zbyt wielu ławek, gdzie można po prostu odpocząć. Jest to osiedle bloków z przestrzeniami między budynkami, które można zagospodarować na małe place, z ofertą rekreacyjną (głównie skierowana do starszych mieszkańców osiedla) oraz elementami zabawy i rozrywki dla dzieci i młodzieży. Małe projekty, aktywizujące lokalną społeczność mogą stać się początkiem procesu rewitalizacji osiedla Szydłówek.