IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – mały rynek Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – mały rynek Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

NR PROJEKTU:
29

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
148850.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się niezagospodarowany teren. Ma charakter placu miejskiego, ale wymaga rewitalizacji. Znajduje się w ciągu między blokami, a pawilonami handlowymi, wokół znajduje się lokale o charakterze usługowym i handlowym. Jest to plac zlokalizowany między 2 blokami mieszkalnymi ale przez ten obszar przemieszczają się mieszkańcy innych bloków. Stworzenie tu mini centrum integracji będzie dedykowane szerszej społeczności niż tylko najbliższym mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców, głównie osób starszych, ale też przestrzeni do spotkań. Projekt przewiduje uporządkowanie kwestii parkowania i stworzenie kilkunastu miejsc parkingowych. Projekt przewiduje stworzenie: • Projektu zagospodarowanie terenu • Wymianę nawierzchni (kostka brukowa, miejsca parkingowe z płyt ażurowych) • Postawienie ciągu ławek na betonowych podstawach (zachodnia część placu) – zdjęcie poglądowe • Zakup i montaż 2 koszy na śmieci • Ustawienie latarni ulicznej • Odtworzenie trawników • Urządzenie zieleni Obecnie na osiedlu Szydłówek brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Nie ma centrów integracji międzysąsiedzkiej ani nawet zbyt wielu ławek, gdzie można po prostu odpocząć. Jest to osiedle bloków z przestrzeniami między budynkami, które można zagospodarować na małe place, z ofertą rekreacyjną (głównie skierowana do starszych mieszkańców osiedla) oraz elementami zabawy i rozrywki dla dzieci i młodzieży. Małe projekty, aktywizujące lokalną społeczność mogą stać się początkiem procesu rewitalizacji osiedla Szydłówek.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się niezagospodarowany teren. Ma charakter placu miejskiego, ale wymaga rewitalizacji. Znajduje się w ciągu między blokami, a pawilonami handlowymi, wokół znajduje się lokale o charakterze usługowym i handlowym. Jest to plac zlokalizowany między 2 blokami mieszkalnymi ale przez ten obszar przemieszczają się mieszkańcy innych bloków. Stworzenie tu mini centrum integracji będzie dedykowane szerszej społeczności niż tylko najbliższym mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców, głównie osób starszych, ale też przestrzeni do spotkań. Projekt przewiduje uporządkowanie kwestii parkowania i stworzenie kilkunastu miejsc parkingowych.
Projekt przewiduje stworzenie:
• Projektu zagospodarowanie terenu
• Wymianę nawierzchni (kostka brukowa, miejsca parkingowe z płyt ażurowych)
• Postawienie ciągu ławek na betonowych podstawach (zachodnia część placu) – zdjęcie poglądowe
• Zakup i montaż 2 koszy na śmieci
• Ustawienie latarni ulicznej
• Odtworzenie trawników
• Urządzenie zieleni Obecnie na osiedlu Szydłówek brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas.
Nie ma centrów integracji międzysąsiedzkiej ani nawet zbyt wielu ławek, gdzie można po prostu odpocząć. Jest to osiedle bloków z przestrzeniami między budynkami, które można zagospodarować na małe place, z ofertą rekreacyjną (głównie skierowana do starszych mieszkańców osiedla) oraz elementami zabawy i rozrywki dla dzieci i młodzieży. Małe projekty, aktywizujące lokalną społeczność mogą stać się początkiem procesu rewitalizacji osiedla Szydłówek.