IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” - projekt 2 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (plac między blokami Klonowa 26, Miodowa 5). Stworzenie miejsca spotkań.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” - projekt 2 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (plac między blokami Klonowa 26, Miodowa 5). Stworzenie miejsca spotkań.

NR PROJEKTU:
30

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 i 598 – częściowo teren działki 598, będącej w administrowaniu MOPR – urządzenie kilku miejsc parkingowych – ustna zgoda MOPR (plac między blokami Klonowa 26, Miodowa 5)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 i 598 – częściowo teren działki 598, będącej w administrowaniu MOPR – urządzenie kilku miejsc parkingowych – ustna zgoda MOPR (plac między blokami Klonowa 26, Miodowa 5)

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
77300.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się niezagospodarowany teren zielony. Jest to plac zlokalizowany między 2 blokami mieszkalnymi ale przez ten obszar przemieszczają się mieszkańcy innych bloków. Jest to także ciąg komunikacyjny, który prowadzi do placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Stworzenie zagospodarowanej przestrzeni miejskiej będzie dedykowane szerszej społeczności niż tylko najbliższym mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla osób starszych oraz integracji międzysąsiedzkiej. Projekt przewiduje: • Projektu zagospodarowanie terenu • Stworzenie alejek wewnętrznych • Postawienie 3 ławek • Montaż nowej latarni ulicznej (zmiana lokalizacji) • Utworzenie miejsc parkingowych z nawierzchni ażurowej • Odtworzenie trawników • Urządzenie zieleni – klomb z krzewów i roślin • Pielęgnacja istniejącej zieleni • Usunięcie dwóch drzew Obecnie na osiedlu Szydłówek brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Nie ma centrów integracji międzysąsiedzkiej ani nawet zbyt wielu ławek, gdzie można po prostu odpocząć. Jest to osiedle bloków z przestrzeniami między budynkami, które można zagospodarować na małe place, z ofertą rekreacyjną (głównie skierowana do starszych mieszkańców osiedla). Małe projekty, aktywizujące lokalną społeczność mogą stać się początkiem procesu rewitalizacji osiedla Szydłówek.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się niezagospodarowany teren zielony. Jest to plac zlokalizowany między 2 blokami mieszkalnymi ale przez ten obszar przemieszczają się mieszkańcy innych bloków. Jest to także ciąg komunikacyjny, który prowadzi do placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Stworzenie zagospodarowanej przestrzeni miejskiej będzie dedykowane szerszej społeczności niż tylko najbliższym mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla osób starszych oraz integracji międzysąsiedzkiej. Projekt przewiduje:
• Projekt zagospodarowania terenu
• Stworzenie alejek wewnętrznych
• Postawienie 3 ławek
• Montaż nowej latarni ulicznej (zmiana lokalizacji)
• Utworzenie miejsc parkingowych z nawierzchni ażurowej
• Odtworzenie trawników
• Urządzenie zieleni – klomb z krzewów i roślin
• Pielęgnacja istniejącej zieleni
• Usunięcie dwóch drzew
Obecnie na osiedlu Szydłówek brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Nie ma centrów integracji międzysąsiedzkiej ani nawet zbyt wielu ławek, gdzie można po prostu odpocząć. Jest to osiedle bloków z przestrzeniami między budynkami, które można zagospodarować na małe place, z ofertą rekreacyjną (głównie skierowana do starszych mieszkańców osiedla). Małe projekty, aktywizujące lokalną społeczność mogą stać się początkiem procesu rewitalizacji osiedla Szydłówek.