IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej.

NR PROJEKTU:
32

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, ul. Zgoda 31 25-378 Kielce nr obrębu 10124, nr działki 40/11

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce, ul. Zgoda 31 25-378 Kielce nr obrębu 10124, nr działki 40/11

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
250000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
250000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Projekt dotyczy budowy bieżni dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal usytułowanej na terenie ZSZ nr 1 w Kielcach. Bieżnia o długości 60 m. będzie równocześnie rozbiegiem dla skoku w dal i będzie stanowiła uzupełnienie kompleksu sportowo rekreacyjnego, który powstaje na terenie naszej placówki. Obecnie ZSZ nr 1 w Kielcach nie posiada żadnego obiektu sportowego dostosowanego do biegów krótkich i do skoku w dal. Utworzenie tego typu obiektu nada bezpieczny wymiar zajęciom wychowania fizycznego i wpłynie na podniesienie jakości zajęć z wychowania fizycznego. Obiekty te będą ogólnie dostępne dla mieszkańców Kielc , środowisko lokalne pozyska więc kolejny obiekt sportowy zachęcający do podejmowania aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej. Teren wokół bieżni wymaga oświetlenia i monitoringu.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Projekt dotyczy budowy bieżni dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal usytułowanej na terenie ZSZ nr 1 w Kielcach. Bieżnia o długości 60 m będzie równocześnie rozbiegiem dla skoku w dal i będzie stanowiła uzupełnienie kompleksu sportowo rekreacyjnego, który powstaje na terenie naszej placówki. Obecnie ZSZ nr 1 w Kielcach nie posiada żadnego obiektu sportowego dostosowanego do biegów krótkich i do skoku w dal. Utworzenie tego typu obiektu nada bezpieczny wymiar zajęciom wychowania fizycznego i wpłynie na podniesienie jakości zajęć z wychowania fizycznego. Obiekty te będą ogólnie dostępne dla mieszkańców Kielc, środowisko lokalne pozyska więc kolejny obiekt sportowy zachęcający do podejmowania aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej. Teren wokół bieżni wymaga oświetlenia i monitoringu.