IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa parkingu dla osób korzystających z kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSZ nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa parkingu dla osób korzystających z kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSZ nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce

NR PROJEKTU:
33

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Projekt nie został zaakceptowany z uwagi na brak dostępności do jednej z działek Nr 86/11 obręb 0024 oraz konieczność wycinki 15 sztuk zdrowych, dorodnych drzew."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce ul. Zgoda 31 25-378 Kielce obrębu 10124 nr działki 40/11

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce ul. Zgoda 31 25-378 Kielce obrębu 10124 nr działki 40/11

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Parking przy ZSZ nr 1 w Kielcach będzie stanowił uzupełnienie obiektu sportowo rekreacyjnego jaki powstaje przy naszej placówce. Jest on niezbędny dla osób korzystających z zaplecza sportowego i umożliwi bezkolizyjne i bezpieczne parkowanie na czas odbywania rekreacji ruchowej. Budowa parkingu będzie również rozwiązaniem problemów z parkowaniem pojazdów pracowników szkoły i młodzieży szkolnej.