IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Ożywiamy ulicę Staszica czyli pierwsza kielecka strefa Woonref

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Ożywiamy ulicę Staszica czyli pierwsza kielecka strefa Woonref

NR PROJEKTU:
40

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Przedmiotowy projekt został zakwalifikowany negatywnie z niżej wymienionych powodów: 1. brak spełnienia wymogu zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 5 tj. w ramach KBO mogą być realizowane projekty, których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego. Koncepcja architektoniczna dotyczący utworzenia strefy Woonref na ul. Staszica, wymaga analizy pod względem nowej organizacji ruchu w tym uzgodnień z Policją, Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Zdaniem jednostek opiniujących jest to proces, który może trwać minimum 1,5 roku. Ponadto ww. ulica znajduje się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego, wszelkie prace projektowe wymagają również uzgodnień z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Powyższe uniemożliwia wykonania koncepcji architektonicznej w ciągu jednego roku. 2.brak spełnienia wymogu wymogu zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 2 tj. projekty dzielą się na nieinwestycyjne - gdy koszt realizacji pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 30 000 zł…. Przedmiotowy projekt należy zakwalifikować jako nieinwestycyjny a koszt jego realizacji przekracza kwotę 30.000 zł. Zdaniem jednostek oceniających zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego pomysł rozpisania konkursu dla studentów kieleckich szkół jest nietrafiony. Temat jest trudny, łączy w sobie zagadnienia związane z organizacja ruchu, projektowaniem terenów rekreacyjnych, doborem właściwych gatunków roślin, a nade wszystko spełnienie uwarunkowań konserwatorskich. Ponadto jest to ulica w centrum Kielc i jakość jej zagospodarowania powinna być traktowana priorytetowo. 3. brak spełnienia wymogu zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 11 tj. w ramach KBO mogą być realizowane projekty, które nie będą zakładały wykonania wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu Przedmiotowy projekt jest częścią/elementem większego opracowania dotyczącego organizacji ruchu w centrum miasta Kielce."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
ul. Staszica działka nr 541

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
ul. Staszica działka nr 541

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
75000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Ulice w nowoczesnych miastach powinny być przyjaznymi dla wszystkich użytkowników miasta wysokiej jakości przestrzeniami publicznymi. Często jednak słyszymy o konfliktach między kierowcami a innymi użytkownikami ulic – pieszymi czy rowerzystami. Odpowiedzią na te sytuacje są WOONREFY. Termin ten wywodzi się z języka holenderskiego i oznacza „ulicę do mieszkania”. Pojęcie to odnosi się do projektowania przestrzeni miejskiej w taki sposób, by zminimalizować ruch kołowy bez ograniczania podstawowych funkcji ulicy. Holenderscy architekci już w latach 70. XX dowiedli, że zachowując najważniejszą funkcję: komunikacyjną, wcale nie trzeba rezygnować z estetyki i likwidować miejsc do wypoczynku. Przyjmuje się, że WOONREF jest takim sposobem gospodarowania zasobami ulicy, gdzie po nadaniu priorytetu osobom pieszym i cyklistom stwarzamy miejsce, które poza funkcją komunikacyjną staje się niewielką przestrzenią publiczną. Obiektywnie patrząc, woonerf jest jednocześnie obszarem z dopuszczonym ruchem pojazdów, deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców. W ramach projektu chcemy utworzyć pierwszy kielecki WOONREF w wyjątkowym miejscu – na ulicy Staszica, która stanowi łącznik pomiędzy deptakiem a parkiem miejskim. Obecnie, aż przykro patrzeć jak potencjał tej ulicy marnuje się, ponieważ ulica Staszica na przeważającej długości pełni tylko jedną funkcję – parkingową. Projekt przewiduje:  Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy (konkurs dla studentów kieleckich wyższych uczelni, w której nagrodą główną będzie 5000 zł oraz możliwość aranżacji przestrzeni publicznej)  Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu, który przewiduje użytkownie ulicy z priorytetem dla pieszych i rowerzystów przy zachowaniu funkcji transportowej  Instalacje obiektów małej architektury, w tym ławek z oparciami, , interaktywnych huśtawek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci umożliwiających segregację, koszy na psie odchody, poidełka dla zwierząt, urządzeń zabawowych dla dzieci ukrytych w przestrzeni publicznej  Założenie nowych stref zieleni, w tym trawnika, donic z drzewami i krzewami, strefy łąki kwietnej oraz zbieraczy wody wraz z systemami nawadniającymi  Nowe znaki drogowe – poziome i pionowe  Tablice informacyjne Projekt ma również na celu poprawę świadomości mieszkańców dotyczącej jakości życia w mieście i roli wysokiej jakości, dostępnej dla wszystkich użytkowników miasta przestrzeni publicznej oraz w zakresie ekologii miasta.