IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Likwidacja rowów melioracyjnych z budową kanalizacji deszczowej i chodników po obu stronach ul. Ściegiennego oraz budowa ścieźki rowerowej po jednej stronie ulicy na odcinku od ul. Wapiennikowej do Alei Popiełuszki bez wycinki drzew znajdujących się w pasie zieleni

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Likwidacja rowów melioracyjnych z budową kanalizacji deszczowej i chodników po obu stronach ul. Ściegiennego oraz budowa ścieźki rowerowej po jednej stronie ulicy na odcinku od ul. Wapiennikowej do Alei Popiełuszki bez wycinki drzew znajdujących się w pasie zieleni

NR PROJEKTU:
43

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Brak dostępności działek, brak możliwości realizacji w jednym roku kalendarzowym."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Ul. Ściegiennego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wapiennikową do Alei Popiełuszki

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Ul. Ściegiennego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wapiennikową do Alei Popiełuszki

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
4000000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
4000000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Budowa kanalizacji deszczowej i likwidacja istniejącyc rowów odwadniających oraz budowa chodnika bez zatoczek autobusowych zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego, pieszych a w szczególności dzieci, które tamtędy idą do szkoły. Wpłynie korzystnie na estetykę Kielc, będzie dużym udogodnieniem dla rowerzystów. Jest to ważna inwestycja dla lokalnej społeczności osiedli Barwinek, Ściegiennego, Baranówek i Kawetczyzny. Długość kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej to około 1500m.