IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Izba pamięci - Wojsko Polskie Wczoraj i Dziś. Wystawy stałe i czasowe związane z historią wojska polskiego na terenie Kielc, z uwzględnieniem lokalnych miejsc pamięci. Celem jest edukacja oraz wychowanie obywatelskie i patriotyczne

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Izba pamięci - Wojsko Polskie Wczoraj i Dziś. Wystawy stałe i czasowe związane z historią wojska polskiego na terenie Kielc, z uwzględnieniem lokalnych miejsc pamięci. Celem jest edukacja oraz wychowanie obywatelskie i patriotyczne

NR PROJEKTU:
51

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Wniosek został zweryfikowany negatywnie z uwagi na to iż nie spełnia zasady ogólnodostępności. Nie można uznać , iż Izba Pamięci zorganizowana na terenie szkoły (pomimo jej ulokowania na parterze budynku blisko wejścia) będzie swobodnie i bez żadnych ograniczeń dostępna np. w trakcie zajęć lekcyjnych, w weekendy oraz dla dużych zorganizowanych grup. Nie bez znaczenia jest fakt, iż charakter planowanych przedsięwzięć zalicza je do grupy projektów małych inwestycyjnych (zakup ekspozytorów, remont podłogi). A to z kolei wymaga dostępności Izby bez żadnych ograniczeń."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im Wojska Polskiego w Kielcach. Ul. Generała Hauke Bosaka 1. Nr działki 1353/12. Wydzielone w budynku pomieszczenie o powierzchni 62.07 m2

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im Wojska Polskiego w Kielcach. Ul. Generała Hauke Bosaka 1. Nr działki 1353/12. Wydzielone w budynku pomieszczenie o powierzchni 62.07 m2

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Izba pamięci zostanie poświęcona patronowi szkoły, czyli Żołnierzom Wojska Polskiego i będzie ogólnodostępna dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich dorosłych mieszkańców Kielc. Stanie się ciekawym miejscem prowadzenia lekcji historycznych, języka polskiego i godzin z wychowawcą przy zastosowaniu i wykorzystaniu zgromadzonych pamiątek oraz eksponatów. Współpraca z kombatantami, którzy staną się jednocześnie mecenasami tak ważnego przedsięwzięcia podkreśli rangę tego miejsca. „Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości. Jest nauczycielką życia.” W myśl słów rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza, edukacja historyczna stanowić powinna potencjał dla przyszłego pokolenia, gdyż nie można o niej zapominać, a Izba pamięci stanie się miejscem, które wszystkim uczniom i mieszkańcom Kielc nie pozwoli zapomnieć o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski, bo kto nie zna historii własnego kraju, nigdy go do końca nie zrozumie. W izbie pamięci swoje miejsce znajdą książki, dokumenty, militaria oraz pamiątkowe rekwizyty z dawnych lat. Sala historyczna stanie się również miejscem prowadzenia zajęć z wykorzystaniem filmoteki o tematyce wojska polskiego. Wyposażona m.in. w eksponaty, gry tematyczne, plansze i dokumenty będzie miejscem, w którym najmłodsi będą mogli poznawać historię i uczyć się jej poprzez zabawę. Odpowiednie oświetlenie i kolorystyka dodatkowo nada charakter poszczególnym ekspozycjom. Zalążkiem do powstania tak ważnego dla naszej szkoły miejsca są gromadzone przez wiele lat unikatowe materiały i rekwizyty przekazane przez miłośników historii, z którymi Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach od lat współpracuje. Izba pamięci stanie się miejscem wystaw stałych i czasowych, poświęconych rocznicom różnych wydarzeń historycznych. Projekt ten, będzie funkcjonował w oparciu o wartości, wiedzę i pamięć historyczną związaną z polityką lokalną, regionalną i państwową. Kierunki działalności IZBY PAMIĘCI: 1. Ekspozycje stałe: • „Ósemeczka” - historia Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach (kalendarium wydarzeń, kroniki szkolne, pamiętniki, pamiątki, puchary, nagrody, laureaci konkursów, foto-galerie, współpraca z absolwentami, ) • 2 PALL - historia działalności 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów (pamiątki, darowizny, repliki, zdjęcia, współpraca z Panią Danutą Żbikowską, prezesem Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów. Pani Danuta Żbikowska jest córką ostatniego adiutanta dowódcy 2 Pułku Legionów, porucznika Tadeusza Rojka) 2. Ekspozycje czasowe: • Organizowane i pokazywane zgodnie z rocznicami jakie „dyktuje” kalendarz (przykładowo: wrzesień – II Wojna światowa, listopad – Powstanie listopadowe, grudzień – Stan wojenny, maj – konstytucja 3 maja itd.; współpraca z miłośnikami historii i historykami; współpraca z instytucjami Muzeum Historii Kielc, OMPiO, IPN; pamiątki, darowizny, repliki , zdjęcia, wystawy prac,

DODATKOWE INFORMACJE:
Izba pamięci - WOJSKO POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ. Wystawy stałe i czasowe związane z historią wojska polskiego na terenie Kielc, z uwzględnieniem lokalnych miejsc pamięci. Celem jest edukacja oraz wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Izba będzie obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców Kielc. Budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im Wojska Polskiego w Kielcach. Ul. Generała Hauke Bosaka 1. Nr działki 1353/12. Wydzielone w budynku pomieszczenie o powierzchni 62.07 m2 – przestronne, widne z dodatkowym zapleczem, mogącym pełnić funkcje magazynową o powierzchni 9,63 m2 prezentacje) 3. Szeroko pojęta współpraca z instytucjami zajmującymi się historią: • Muzeum Historii Kielc • OMPiO (lekcje historii, prelekcje historyków) • IPN (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”) • wystawy prac uczniowskich • wystawy osób dorosłych 4. Prezentacje multimedialne • Tematyczne prezentacje wprowadzające w dany temat historyczny, przekazane w sposób prosty i zrozumiały, dla najmłodszych i w nieco rozwiniętej formie dla młodzieży i osób dorosłych 5. Ekran historii • Współpraca z Kinem MOSKWA (grupowe pokazy filmów o tematyce historycznej; bilety do kina jako nagrody w konkursach organizowanych w Izbie Pamięci, lekcje historii w kinie MOSKWA połączone z projekcją filmów) • Współpraca z Kinem Fenomen (grupowe pokazy filmów o tematyce historycznej; bilety do kina jako nagrody w konkursach organizowanych w Izbie Pamięci, lekcje historii w kinie Fenomen połączone z projekcją filmów) 6. Żywe lekcje historii • Stała współpraca z historykami, miłośnikami historii, świadkami wydarzeń historycznych, potomkami ważnych postaci naszego regionu, kronikarzami rekonstruktorami (Danuta Żbikowska, Anna Grochowska, Dariusz Kalina, Zbigniew Kowalski, Marek Jończyk, dr Tomasz Domański, dr Marek Jedynak, Konrad Łęcki etc.) 7. ARMIA – wczoraj i dziś • Współpraca z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (prelekcje, pokazy, możliwość odwiedzenia instytucji; obserwacja jak zmieniała się polska armia i polskie wojsko na przestrzeni lat, co zyskała, sprzęt, broń, jak zmienili się ludzie armii, tytuły oraz stopnie wojskowe) • Współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Kielcach (prelekcje, pokazy, możliwość odwiedzenia instytucji; obserwacja jak zmieniała się polska armia i polskie wojsko na przestrzeni lat, co zyskała, sprzęt, broń, jak zmienili się ludzie armii, tytuły oraz stopnie wojskowe) 8. Rekonstrukcje • We współpracy z odpowiednimi instytucjami historycznymi odtwarzanie wydarzeń historycznych (zebranie rekwizytów, replik przedmiotów, możliwość nagrania rekonstrukcji i odtwarzania jej na potrzeby izby pamięci) 9. Nauka przez zabawę • Gry i zabawy historyczne w izbie pamięci • Gry i zabawy historyczne w plenerze • Konkursy historyczne z nagrodami 10. Współpraca z mediami • Spotkania z historią na antenach kieleckich stacji radiowych (informacja o otwarciu każdej, nowej wystawy w izbie pamięci; propagowanie postaw patriotycznych poprzez rozmowy i wywiady, promocja wydarzeń w Izbie pamięci) • Informacje i promocja wydarzeń oraz wystaw w Izbie pamięci w informacjach telewizyjnych • Informacje i promocja wydarzeń oraz wystaw w Izbie pamięci w krótkich materiałach prasowych 11. Izba nasza – Izba Wasza! • Udostępnianie przestrzeni izby pamięci na różne uroczystości historyczne, jak i organizację konkursów, wręczanie nagród i wyróżnień zdobytych w konkursach. Miejsce dyskusji i debat historycznych