IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej na osiedlu Ślichowice przy skrzyżowaniu ulic Kredowej i Massalskiego.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej trawy wraz z oświetleniem oraz skate parku przy skrzyżowaniu ulic Kredowej i Massalskiego

NR PROJEKTU:
57

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Działka nr 440/3, róg ulicy Kredowej i Massalskiego, stare boiska asfaltowe

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Działka nr 440/3, róg ulicy Kredowej i Massalskiego, stare boiska asfaltowe

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1900000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1700000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Realizacja ww projektu wniesie możliwość uprawiania aktywnie spotu dla społeczności kieleckiej, a przede wszystkim mieszkańcom osiedla Ślichowice, które jako jedno z najmłodszych i najszybciej rozwijających się pozbawione jest całkowicie zaplecza sportowego. Na terenie całego osiedla funkcjonuje jedynie obiekt "miniboiska", które zlokalizowane jest przy SP nr 25. Dzieci i młodzież zmuszone są do wykorzystywania skwerów, terenów zielonych, które powinny być przeznaczone do zupełnie innych celów. Wybudowanie miejsca służącego uprawianiu sportu wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz możliwość aktywizacji sportowej dzieci, młodzieży jak również i dorosłych.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Realizacja ww projektu wniesie możliwość uprawiania aktywnie spotu dla społeczności kieleckiej, a przede wszystkim mieszkańcom osiedla Ślichowice, które jako jedno z najmłodszych i najszybciej rozwijających się pozbawione jest całkowicie zaplecza sportowego. Na terenie całego osiedla funkcjonuje jedynie obiekt "miniboiska", które zlokalizowane jest przy SP nr 25. Dzieci i młodzież zmuszone są do wykorzystywania skwerów, terenów zielonych, które powinny być przeznaczone do zupełnie innych celów. Wybudowanie miejsca służącego uprawianiu sportu wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz możliwość aktywizacji sportowej dzieci, młodzieży jak również i dorosłych. Zmiana dotyczy rezygnacji z budowy skate parku (podobny projekt w pobliżu) oraz zmiany nawierzchni proponowanego obiektu ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową. Proponuję budowę dwóch równoległych do siebie boisk o powierzchni poliuretanowej. Pierwsze to boisko o wymiarach 20m x 40m - boisko z możliwością uprawiania piłki ręcznej oraz piłki nożnej. Drugie boisko do piłki koszykowej o wymiarach 15m x 28m. Projekt obejmuje również budowę oświetlenia i nowego ogrodzenia obiektu. Na pozostałej powierzchni proponuję wykonanie street worku o wymiarach ok. 10m x 15m.