IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

„Teatralna Promocja Miasta Kielce”

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Teatralna Promocja Miasta Kielce”

NR PROJEKTU:
58

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Projekt oceniony negatywnie z uwagi na niezachowanie zasady ogólnodostępności (wyjazdowe spektakle festiwalowe), jest również częścią większego projektu (wyjazdy festiwalowe istniejącego Studia TM). Jest to zadanie, które może zostać zrealizowane w ramach corocznych otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie realizujący zadanie podmiot jest wskazany od początku."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce Baza Zbożowa

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce Baza Zbożowa

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
25000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
25000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Od wielu lat Fundacja Studio TM boryka się z problemem finansowania wyjazdów festiwalowych Teatru Zbożowego, na których nie tylko prezentowane są spektakle, ale jednocześnie promowane jest Miasto Kielce. Wielokrotnie, aby uczestniczyć w festiwalach teatralnych na terenie całej Polski młodzi Aktorzy Teatru Zbożowego składają się na akredytację i koszty paliwa ponieważ Fundacja Studio TM nigdy nie uzyskała wystarczającej kwoty na wyjazdy festiwalowe. Głównym celem edukacji teatralnej młodzieży jest uczestnictwo w warsztatach, przygotowanie spektakli, prezentowanie ich publiczności i konfrontowanie swoich umiejętności i poziomu, który osiągnęli na Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Teatralnych. Wielokrotnie aktorzy Teatru Zbożowego zdobywali Nagrody- zarówno zespołowe jak i indywidualne aktorskie z czego Fundacja Studio TM jest niebywale dumna, ale dumne powinno być także Miasto Kielce. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Fundacja Studio TM uzyskałaby dla Teatru Zbożowego finansowanie na wyjazdy festiwalowe, a Miasto Kielce dodatkową formę promocji. Młodzi Aktorzy Teatru Zbożowego to Obywatele naszego Miasta, którzy za możliwość uczestniczenia w działaniach Teatru Zbożowego grają spektakle dla mieszkańców na które wstęp jest wolny: min. na kieleckim rynku, na dziedzińcu Muzeum Zabawek i Zabawy, w Bazie Zbożowej i innych miejscach. Średni koszt jednego wyjazdu to 5000 zł. Projekt mój przewiduje pokrycie wyjazdów Teatru Zbożowego za łączną kwotę 25000,00. W tych kosztach zawarta jest: akredytacja festiwalowa, koszt wynajęcia transportu, opieka nad nieletnimi uczestnikami wyjazdu oraz pomoc techniczna, ubezpieczenie . Ponieważ koszty akredytacji i oraz koszty transportu są zmienne i nie można dokładnie przewidzieć na etapie pisania projektu proponuję, aby Urząd Miasta pokrywał koszty wyjazdów festiwalowych, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na projekt tj. do kwoty 25000,00

DODATKOWE INFORMACJE:
listy poparcia w załącznikach oraz w pliku zip.