IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

„Złap deszcz!” - wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Złap deszcz!” - wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę.

NR PROJEKTU:
68

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, placówki dydaktyczne i domy pomocy społecznej wg załączonego wykazu.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce, placówki dydaktyczne i domy pomocy społecznej wg załączonego wykazu.

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
45000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
45000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Zadanie polega na zakupie 86 szt. naziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności od 150 do 360 litrów z tworzywa sztucznego wraz z wyposażeniem (kranik, podstawka, konewka, zbieracz wody deszczowej, wężyki, złączki do rur spustowych) i instalację ich przy budynkach (na jednej z funkcjonujących rur spustowych) użyteczności publicznej, będących własnością Miasta Kielce, takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także domy pomocy społecznej. Zbiorniki na deszczówkę służą do zbierania wody z rur spustowych rynien na budynku. Aby doprowadzić deszczówkę do zbiornika, w system rury zamontowany zostanie zbieracz wody deszczowej i wężykiem połączony ze zbiornikiem. Dzięki łapaczom zbieranie deszczówki z dachu jest łatwe i bezobsługowe. Zbieracz wody podlega działaniu zasady naczyń połączonych i gdy zbiornik napełni się, woda oddawana jest do rury. Zebrana deszczówka może być wykorzystana do podlewania roślin wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Działanie to będzie stanowić znakomitą okazję do edukowania zarówno najmłodszych, jak i starszych o konieczności i zaletach retencjonowania wody. Zadanie to jest odpowiedzią na nurtujące problemy, szczególnie występujące w ostatnich latach w miastach, związane z corocznymi okresami suszy i obniżającymi się poziomami wód gruntowych. Retencjonowanie wody jest w dzisiejszych czasach koniecznością i wyzwaniem dla smart city. Jest to również metoda na łagodzenie konsekwencji ulewnych deszczy, kiedy cała deszczówka spływa do jedynego odbiornika jakim jest Silnica. Tego typu zadania wpisują się w rządową kampanię „Stop suszy” i tworzoną przez Miasto Kielce strategię związaną z Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Zadanie polega na zakupie 86 szt. naziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności od 150 do 360 litrów z tworzywa sztucznego wraz z wyposażeniem (kranik, podstawka, konewka, zbieracz wody deszczowej, wężyki, złączki do rur spustowych) i instalację ich przy budynkach (na jednej z funkcjonujących rur spustowych) użyteczności publicznej, będących własnością Miasta Kielce, takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także domy pomocy społecznej. Zbiorniki na deszczówkę służą do zbierania wody z rur spustowych rynien na budynku. Aby doprowadzić deszczówkę do zbiornika, w system rury zamontowany zostanie zbieracz wody deszczowej i wężykiem połączony ze zbiornikiem. Dzięki łapaczom zbieranie deszczówki z dachu jest łatwe i bezobsługowe. Zbieracz wody podlega działaniu zasady naczyń połączonych i gdy zbiornik napełni się, woda oddawana jest do rury. Zebrana deszczówka może być wykorzystana do podlewania roślin wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Działanie to będzie stanowić znakomitą okazję do edukowania zarówno najmłodszych, jak i starszych o konieczności i zaletach retencjonowania wody. Zadanie to jest odpowiedzią na nurtujące problemy, szczególnie występujące w ostatnich latach w miastach, związane z corocznymi okresami suszy i obniżającymi się poziomami wód gruntowych. Retencjonowanie wody jest w dzisiejszych czasach koniecznością i wyzwaniem dla smart city. Jest to również metoda na łagodzenie konsekwencji ulewnych deszczy, kiedy cała deszczówka spływa do jedynego odbiornika jakim jest Silnica. Tego typu zadania wpisują się w rządową kampanię „Stop suszy” i tworzoną przez Miasto Kielce strategię związaną z Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Zadanie to nie wymaga dokumentacji projektowej, ani decyzji.