IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Projekt utworzenia Modelarni Lotniczej w Kielcach w związku z likwidacją w/w w MDK. Modelarnia służy dla młodzieży w wieku szkolnym, zapezpiecza zajęcia politechniczne , pow. mić min. 100m2 + wyposażenie + instr.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Projekt utworzenia Modelarni Lotniczej w Kielcach w związku z likwidacją w/w w MDK. Modelarnia służy dla młodzieży w wieku szkolnym, zapezpiecza zajęcia politechniczne , pow. mić min. 100m2 + wyposażenie + instr.

NR PROJEKTU:
72

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Projekt niezakwalifikowany z następujących powodów: 1) Lokalizacja modelarni lotniczej obejmuje tereny nie będące w zasobach Gminy Kielce 2) Comiesięczny koszt opłaty za wynajem lokalu , musiałby być ponoszony przez Gminę Kielce co jest niezgodne z zapisami zawartymi w Regulaminie BO § 1 ust.2 pkt.3"

PROPONOWANA LOKALIZACJA
W/g rozeznania miasta po pustostanie w budynku przy ul. Starodomaszowskiej koszt. 1800zł/m

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
W/g rozeznania miasta po pustostanie w budynku przy ul. Starodomaszowskiej koszt. 1800zł/m

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Liczna młodzież szkolna nie mająca możliwości w szkołach chce budować modele samolotów, okrętów i inne poznawać najnowsze technologie. Zdobywać wiedzę teoretyczno - praktyczną pod okiem dośw. Instr.

DODATKOWE INFORMACJE:
Likwidacja mod. w MDK pozbawiła młodzież uzyskania dalszych stopni wtajemniczenia lot.-.szkut. Zajęcia w/w mod. są dodatkowym bodźcem dla młodz. i odrywają się od niepotrzebnych stresów, komputerów i nadużywania niedozwolonych środków. Mod. Lot. to również sport na zawodach model.

DODATKOWE INFORMACJE - KOREKTA:
Wkład w realizacje projektu wchodzą następujący koszty: - opłata za wynajem lokalu, - opłata instruktora Modelarni, - koszty zakupu wyposażenia: sprzętu, narzędzi, min. materiałów modelarskich