IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów

NR PROJEKTU:
73

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Projekt nie spełnia wymogów wynikających z regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w zakresie: -projekt tylko częściowo jest zlokalizowany na terenach będących własnością Gminy Kielce (punkt 2 podpunkt 3 BO), -projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu "Kielce Centrum - Obszar I.2 Centrum-Paderewskiego" (punkt 2 podpunkt 4 BO). Ponadto w roku 2015 Gmina Kielce przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Skweru im.Ireny Senderowej,gdzie koncepcja programowo-przestrzenna zakładała urządzenie zieleni na przedmiotowym terenie."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
ul. Planty oraz przy skwerze imienia IRENY SENDLEROWEJ; działki objete projektem –nr działek ewid 173/2; 162/13; 162/14

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
ul. Planty oraz przy skwerze imienia IRENY SENDLEROWEJ; działki objete projektem –nr działek ewid 173/2; 162/13; 162/14

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1800000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1800000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Budowa miejsc parkingowych dla pojazdów(w liczbie około stu miejsc) 50 miejsc postojowych dla rowerów ( w tym 1/5 miejsc rowerowych z możliwością ładowania). Zwiększenie dostępności do usług, dóbr kultury, sportu w Kielcach