IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku PS Nr 35 w Kielcach 1)wykonanie ogrodzenia; 2)wymiana chodnika na kostkę brukową; 3)przebudowa schodów; 4)budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku PS Nr 35 w Kielcach 1)wykonanie ogrodzenia; 2)wymiana chodnika na kostkę brukową; 3)przebudowa schodów; 4)budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

NR PROJEKTU:
74

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Brak dostępności obiektu w godzinach od 6.00 do 22.00 w soboty i niedziele. Dyrekcja udostępni obiekt jedynie w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 22.00."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Obręb Nr 006, 10106 Nr działek: 947/47; 947/50; 947/271; 947/272; 969/3; 969/4; 969/5; 969/6; 969/7. Kielce, ul. Orkana 13

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Obręb Nr 006, 10106 Nr działek: 947/47; 947/50; 947/271; 947/272; 969/3; 969/4; 969/5; 969/6; 969/7. Kielce, ul. Orkana 13

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
144710.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
144710.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Wykonanie zamierzonych działań zapewni bezpieczeństwo użytkowania przedszkola oraz osobom poruszającym się w jego obrębie. Dodatkowo nowe ogrodzenie doskonale koreluje z nowym placem zabaw, dostępnym także dla mieszkańców osiedla. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych umożliwiłaby im swobodne poruszanie się, zwłaszcza, że w placówce mieści się lokal wyborczy. Dodatkowym atutem wykonania tych działań byłaby estetyka przedszkola oraz osiedla.