IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Opiekunowie Kotów wolno bytujących

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Opiekunowie Kotów wolno bytujących

NR PROJEKTU:
89

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Przedmiotowy wniosek nie wpisuje się w kryteria określone w § 1, pkt 2 ppk 2 i 7. - Powołanie grupy społecznych opiekunów kotów będzie powieleniem już istniejącej, kilkudziesięciu- osobowej grupy wolontariuszy, która w ramach podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt otrzymuje w sezonie zimowym karmę na dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Miasta Kielce. Dokarmianie kotów wolno żyjących poza sezonem zimowym jest niewskazane. - Karmiciele, o których mowa wyżej, otrzymali w br. Identyfikatory. Miasto zamierza przygotować identyfikatory dla wszystkich karmicieli, którzy podpiszą umowę ze schroniskiem, za pośrednictwem którego przekazywana jest karma dla kotów wolno żyjących. Cena zaproponowana przez wnioskodawcę za przygotowanie identyfikatorów jest nieadekwatna do ich faktycznych kosztów . - Miasto za pośrednictwem schroniska dzieli się z mieszkańcami wiedzą na temat potrzeb i prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi jak i wolno żyjącymi. Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców organizowane są wydarzenia o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, m.in.: Dni Otwarte Schroniska, podczas których Schronisko odwiedzają dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół, osoby prywatne, przedstawiciele firm. Pracownicy schroniska odwiedzają również szkoły gdzie prowadzą akcje edukacyjne, prowadzona jest również wirtualna adopcja spełniająca rolę edukacyjną i wychowawczą. Osoby decydujące się na wirtualną adopcję często biorą aktywny udział w opiece nad wybranym zwierzęciem. - Wnioskodawca wycenił koszt projektu na 30 000PLN. Przy wskazaniu kosztów poszczególnych zadań okazało się, że znajduje się w nich również pozycja wyceniona na 8 000PLN, a której nie ma w szczegółach zgłoszonego projektu. - Na terenie Miasta Kielce działają różne stowarzyszenia pro zwierzęce, (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami specjalizuje się w opiece nad kotami), które mogą poprzez swoje działania statutowe uzupełniać ofertę edukacyjną prowadzoną przez Miasto Kielce. Również media (internet) dają możliwość bez kosztowo uzyskać wiedzę na różne tematy, m.in. na przedstawioną w przedmiotowym wniosku instrukcję robienia budek dla kotów. - Projekt nie spełnia kryterium gospodarności, a koszty realizacji części jego zadań są niewspółmierne w stosunku do ich wartości. Miasto realizuje już większość zadań, o których mowa w przedmiotowym wniosku. W związku z powyższym projekt zostaje zweryfikowany negatywnie."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce Całe Miasto

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce Całe Miasto

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Projekt „Opiekunowie Kotów Wolno bytujących” zakłada powołanie grupy społecznych opiekunów kotów. W ramach projektu: - stworzona zostanie grupa 30 opiekunów - zorganizowane szkolenie dla opieków i akcja uświadamiająca mieszkańców Kielc na temat sytuacji, potrzeb i postępowania z kotami wolnobytującymi - wyprodukowane zostaną odznaki i identyfikatowy opiekunów kotów wolnobytujących - zakupiona karma - przeprowadzone warsztaty robienia budek dla kotów Opiekunowie otrzymają specjalne szkolenie, a także identyfikatory i karmę.