IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Bankomat nasion - zakup urządzenia do pobierania nasion kwietnych

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Bankomat nasion - zakup urządzenia do pobierania nasion kwietnych

NR PROJEKTU:
96

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Łąki kwietne pełnią bardzo ważną funkcję w mieście. Korzystnie oddziałują na środowisko przez redukcję gazów cieplarnianych i smogu wpisując się w politykę zrównoważonego rozwoju. Są też schronieniem i źródłem pokarmu dla owadów i ptaków. W przeciwieństwie do ściśle zaplanowanej zieleni, skoszonych trawników i przyciętych drzewek, na łące roślinność może rozwijać się w spontaniczny sposób. Taki obszar należy kosić jedynie 2 razy w ciągu roku. Łąka to też przestrzeń i źródło pokarmu dla zapylaczy – owady mogą się tam skryć także podczas zimy. Rzadsze koszenie to nie tylko oszczędność pieniędzy dla zarządzających łąkowymi terenami, ale też kluczowa kwestia w kontekście ekologii (brak emisji spalin i hałasu) . Program Bankomat Nasion, wpołne zakładanie łąk kwietnych w mieście . Bankomat nasion z którego każdy mieszkaniec może pobrać wybrane nasiona kwiatów, np. maku pospolitego, rumianku, chabru czy maciejki. - Wystarczy wziąć jedną miarkę, znaleźć miejsce do wysiewu, posiać, podlać i czekać aż wykiełkują.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Łąki kwietne pełnią bardzo ważną funkcję w mieście. Korzystnie oddziałują na środowisko przez redukcję gazów cieplarnianych i smogu wpisując się w politykę zrównoważonego rozwoju. Są też schronieniem i źródłem pokarmu dla owadów i ptaków. W przeciwieństwie do ściśle zaplanowanej zieleni, skoszonych trawników i przyciętych drzewek, na łące roślinność może rozwijać się w spontaniczny sposób. Taki obszar należy kosić jedynie 2 razy w ciągu roku. Łąka to też przestrzeń i źródło pokarmu dla zapylaczy – owady mogą się tam skryć także podczas zimy. Rzadsze koszenie to nie tylko oszczędność pieniędzy dla zarządzających łąkowymi terenami, ale też kluczowa kwestia w kontekście ekologii (brak emisji spalin i hałasu) . Program Bankomat Nasion, wspólne zakładanie łąk kwietnych w mieście . Bankomat nasion z którego każdy mieszkaniec może pobrać wybrane nasiona kwiatów, np. maku pospolitego, rumianku, chabru czy maciejki. - Wystarczy wziąć jedną miarkę, znaleźć miejsce do wysiewu, posiać, podlać i czekać aż wykiełkują.