IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Bezpiecznie na Sienkiewce

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Bezpiecznie na Sienkiewce

NR PROJEKTU:
97

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "W wyniku konsultacji społecznych, uzyskanych opinii od jednostek administracyjnych odpowiedzialnych za organizację ruchu w centrum miasta Kielce oraz przeprowadzonych analiz może nastąpić zmiana lokalizacji słupków zaproponowanych w ocenianym projekcie. W terminie weryfikacji merytorycznej wniosku nie jest możliwe dokonanie uzgodnień z organami (między innymi Policja, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) i potwierdzenie zasadności wnioskowanej lokalizacji słupków."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
obręb 10117, działka 484

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
obręb 10117, działka 484

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
300000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Projekt przewiduje fizyczne uniemożliwienie ruchu tranzytowego w ciągu ul. Sienkiewicza dla pojazdów nieuprawnionych. Fizyczną blokadę będą stanowiły słupki - w tym automatyczne, które obsługuje się przy pomocy pilota. W piloty zostaną wyposażone tylko i wyłącznie służby miejskie i państwowe, ponieważ ustawienie słupków nadal zapewnia dojazd dla mieszkańców. Słupki pojawią się w następujących lokalizacjach: - na ul. Sienkiewicza na wschodnim wlocie skrzyżowania z ul. Planty. Słupki fizycznie zablokują możliwość i celowość przejazdu przez most nad rzeką Silnicą na którym obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów. - na ul. Staszica na wlocie w ul. Sienkiewicza. W tym momencie wiele pojazdów skraca sobie nielegalnie drogę jadąc w relacji Staszica <-> Sienkiewicza <-> Leśna. Skutkiem jest zniszczenie nawierzchni ulicy Sienkiewicza w tym miejscu. - na ul. Sienkiewicza na wschodnim wlocie skrzyżowania z ul. Małą oraz na zachodnim wlocie skrzyżowania z ul. Dużą. Na odcinku ul. Sienkiewicza pomiędzy ulicami Dużą i Małą nie znajduje się żaden wjazd do posesji, wobec czego może być on całkowicie zablokowany dla ruchu samochodowego. W tym momencie odbywa się tam nielegalne parkowanie, które praktycznie wcale nie jest egzekwowane. Projekt przewiduje również zmianę organizacji ruchu na całej ul. Sienkiewicza polegającej na zezwolenie na ruch rowerowy na całej długości ul. Sienkiewicza. Realizacja niniejszego projektu na pewno pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu, którzy korzystają z deptaka. Odciąży również Straż Miejską, która nie będzie musiała weryfikować uprawnień do przejazdu na całej ul. Sienkiewicza.

DODATKOWE INFORMACJE:
Proponowane lokalizacje słupków zwykłych i wysuwanych oraz kosztorys zostały przedstawione w załączniku. Odległości między słupkami wynoszą 1,5m - 1,6 metra co skutecznie uniemożliwi przejazd jakiegokolwiek samochodu. Odległości te są wzorowane na rozwiązaniu zastosowanym w Jaworznie, gdzie słupki skutecznie strzegą wjazdu na tamtejszy Rynek.