IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Poprzecznej.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Poprzecznej.

NR PROJEKTU:
109

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Brak dostępności działki 536 obręb 0009. Konieczny ZRiD bądź regulacja stanu prawnego tej działki."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Herby - strefa pośrednia miasta Kielce Obręb 0009 miasta Kielce, działki nr ew. 536 i 309/27

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Osiedle Herby - strefa pośrednia miasta Kielce Obręb 0009 miasta Kielce, działki nr ew. 536 i 309/27

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
750000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
750000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Ten fragment ulicy Żurawiej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych przy ulicy 1 Maja 119, 121 i 127 oraz kilku domów jednorodzinnych i prywatnych posesji. Jej nawierzchnia jest nieutwardzona, nierówna i występują w niej liczne zagłębienia. Po opadach atmosferycznych tworzą się kałuże, a w dni suche unoszą się tumany kurzu, który jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Ponadto remont tego fragmentu ulicy – poza poprawą jakości zamieszkiwania – polepszy również bezpieczeństwo mieszkańców (bliskie sąsiedztwo placu zabaw i parkingów).