IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

„Międzyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny Uroczysko” przy Szkole Podstawowej nr 27 im K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P.Ściegiennego – przy ul. Marszałkowskiej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Międzyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny Uroczysko” przy Szkole Podstawowej nr 27 im K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P.Ściegiennego – przy ul. Marszałkowskiej

NR PROJEKTU:
117

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Teren wokół boiska ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K. Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul. Marszałkowska 96, nr obrębu – 0006; nr działki – 967/10; 967/11, 967/20

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Teren wokół boiska ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K. Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul. Marszałkowska 96, nr obrębu – 0006; nr działki – 967/10; 967/11.

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
3900000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
3800000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Projekt „Międzyszkolnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego UROCZYSKO” przy Szkole Podstawowej nr 27 im K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P.Ściegiennego – przy ul. Marszałkowskiej, dotyczy zagospodarowania terenu przyszkolnego. Teren ten stanowi zaplecze sportowe obu szkół, ale korzystają z niego także mieszkańcy osiedla „Uroczysko”, przede wszystkim dzieci i młodzież. Zagospodarowanie i dostosowanie tego terenu do zmieniających się potrzeb obu szkół i mieszkańców dzielnicy, a także stworzenie tu nowoczesnego ośrodka sportowego umożliwi rewitalizację przestrzeni przyszkolnej i da możliwość korzystania z tego terenu w sposób użytecznie aktywny mieszkańcom dzielnicy. Cały kompleks boisk wraz ze skateparkiem oraz parkiem kalistenicznym byłyby znakomitym dopełnieniem istniejącej infrastruktury sportowej – boiska ORLIK i pływalni MORS oraz zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku budżetowym: placu zabaw „Raj Gagatka” i kompleksem rekreacyjnym z siłownią zewnętrzną. Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu pozwoli na bezpieczne i zgodne z regulaminami korzystanie z obiektu, a wykonanie alejek, ławek parkowych i nasadzeń krzewów ozdobnych uczyni to miejsce najlepszym miejscem do aktywnego wypoczynku w dzielnicy Uroczysko.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Projekt „Międzyszkolnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego UROCZYSKO” przy Szkole Podstawowej nr 27 im K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P.Ściegiennego – przy ul. Marszałkowskiej, dotyczy zagospodarowania terenu przyszkolnego. Teren ten stanowi zaplecze sportowe obu szkół, ale korzystają z niego także mieszkańcy osiedla „Uroczysko”, przede wszystkim dzieci i młodzież. Zagospodarowanie i dostosowanie tego terenu do zmieniających się potrzeb obu szkół i mieszkańców dzielnicy, a także stworzenie tu nowoczesnego ośrodka sportowego umożliwi rewitalizację przestrzeni przyszkolnej i da możliwość korzystania z tego terenu w sposób użytecznie aktywny mieszkańcom dzielnicy. Cały kompleks boisk wraz ze skateparkiem oraz parkiem kalistenicznym byłyby znakomitym dopełnieniem istniejącej infrastruktury sportowej – boiska ORLIK i pływalni MORS oraz zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku budżetowym: placu zabaw „Raj Gagatka” i kompleksem rekreacyjnym z siłownią zewnętrzną. Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu pozwoli na bezpieczne i zgodne z regulaminami korzystanie z obiektu, a wykonanie alejek, ławek parkowych i nasadzeń krzewów ozdobnych uczyni to miejsce najlepszym miejscem do aktywnego wypoczynku w dzielnicy Uroczysko.