IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406232284

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 118

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI009

Książkomat dla Kielczan

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 10116, 41/44, ul. Czarnowska 12, Centrum Komunikacyjne Kielc

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 109 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada upowszechnianie czytelnictwa w mieście Kielce, który wpisuje się w nowoczesne podejście w dobie cyfryzacji i dynamicznym sposobie życia społeczeństw. Celem projektu jest chęć zainstalowania w budynku Centrum Komunikacyjnego przy ul Czarnowskiej 12 w Kielcach ‘książkomatu wewnętrznego”. Urządzenie samoobsługowe pozwoli na odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece egzemplarzy książek, nowości wydawniczych i czasopism bez konieczności tradycyjnej wizyty w placówce. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach będzie instytucją, która sprawować będzie pieczę merytoryczną , zapewniając przy tym obsługę logistyczną w formie dostarczenia i zasilania zamawianych woluminów do automatu. Obecni jak i przyszli czytelnicy literatury będą mogli zamawiać poprzez katalog www biblioteki wybrane pozycje książkowe posiadające specjalne oznaczenie w opisie katalogowym. Pracownik Mediateki, będzie regularnie zasilał szufladki schowków. Jeden czytelnik będzie mógł wypożyczyć do 5 książek jednorazowo a następnie poprzez system zdalny zostanie poinformowany o dostępie i możliwością realizacji zlecenia w urządzeniu. W określonym czasie dogodnym dla użytkownika, będzie mógł pobrać swoje pozycje a system biblioteczny zidentyfikuje każdy ruch odbioru i zwrotu. Zwrot może nastąpić w trakcie roboczego dnia funkcjonowania Mediateki. W MBP w Kielcach funkcjonuje zaawansowany program Mateusz który służy do katalogowania materiałów bibliotecznych, rejestracji wypożyczeń bibliotecznych oraz zdalną obsługę konta bibliotecznego. Do zapewnienia pełnej użytkowości pracy ksiązkomatu zostanie także doprowadzona dostępność sieciowa LAN wraz z zasilaniem elektrycznym 230V w miejsce jego ustawienia. Książkomat zostanie także wyposażony w moduł licencji protokołu SIP2, który pozwoli na pracę maszyny traktując urządzenie jako nową, mobilną placówkę biblioteczną. Wzrost czytelnictwa, popularyzacja książek i czasopism wpisuje się w statutowe cele instytucji, działań edukacyjnych włodarzy miasta Kielce a forma i nowe podejście do popularyzacji i technik cyfrowych wpisuje się w program budowy miasta w koncepcji Smartcity. Nie bez znaczenia jest także fakt iż w obiekcie dworca, planowane jest otwarcie ultranowoczesnej fili bibliotecznej, to jest placówki ze strefą multimedialną, geamingową i kącikiem czytelniczym. Lokalizacja książkomatu na styku i przystanku w destylacjach mieszkańców Kielc w trakcie codziennych podróży ułatwi i zapewni dostępność do urządzenia w czasie otwarcia hali i poczekalni dworca. Dostęp przez 7 dni w tygodniu, od godzin porannych do późnowieczornych pozwoli wypożyczenia również poza typowymi, dziennymi godzinami pracy bibliotek. Zostanie także wyeliminowany obecny brak możliwości wypożyczeń w dni weekendowe w których typowa placówka jest zamknięta. Książkomat i system komputerowy zapewnia możliwość integracji urządzeń o dodatkowe przyszłe urządzenia wspomagające tj. trezory (automatyczne wrzutnie ) dla tradycyjnych książek i wersji audiowizualnych. Będzie możliwe dokupienie czytników na wszystkie oddziały biblioteczne służące do szybszej inwentaryzacji księgozbioru i szybsze ich dysponowanie. Pozwoli to w przyszłości na pobranie kilku książek w jednym miejscu, eliminując czas potrzebny na wizytę w kilku placówkach zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Również moduł może być powiększony o stanowisko samodzielnego wypożyczania. Proponowane urządzenia nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki, ani także nie destabilizuje obecnego funkcjonowania placówek. Będzie ciekawym wsparciem, dla popularyzacji czytelnictwa i czytelników, którzy obecnie z różnego rodzaju uwarunkowań społecznych, logistycznych i technicznych nie korzystają na co dzień z biblioteki. Rozwiązanie ułatwi dostępność dla kieleckiej młodzieży szkolnej, studentom uczelni wyższych, seniorom a także świadomym czytelniom dając także możliwość edukacyjną w sferze obsługi i transferu nowoczesnych technologii. Po rozmowach, z bibliotekarzami, ekspertami z dziedziny informatyzacji bibliotek jak i z samymi kielczanami istnieje bardzo duża potrzeba rozwoju tej formy popularyzacji czytelnictwa, która również wpisuje się w obecną i przyszłą sytuację zagrożeń epidemicznych. Ruch czytelniczy i kontakt bezpośredni może być ograniczony do minimum. Kontrola i rygor bezpieczeństwa obsługi książkomatu zostanie zagwarantowane przez już istniejące procedury bezpieczeństwa w bibliotece.


ZAŁĄCZNIK : książkomat1.jpg
ZAŁĄCZNIK : kosztorys prawidłowy.docx

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
rozpoczęty

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zawarto umowę na dotacje celową z Miejską Biblioteką Publiczną, która jest realizatorem zadania.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Piotr Małecki

NR TELEFONU:
41 36 76 608

E-MIAL:
piotr.malecki@um.kielce.pl